Rasprskivači i topovi za industriju, otpadne i korozivne vode
PREGLED KOMPLETNE PONUDE
NODOLINI - KOMET - SIME
Dizne O [mm]
Radni tlak [bar]
Kol. kišenja [l/min]
Duljina mlaza [m]
NAZIV
D min
D max
p min
p max
Q min
Q max
L min
L max
 
.
.
NODOLINI
.
ZA KOROZIVNE VODE
N
30
44
5,0
11,0
1.273
4.050
56,0
99,0
T
S80 SUPER C.W.
N
26
36
4,5
8,0
908
2.319
49,0
75,0
T
S80 C.W.
N
26
36
4,0
8,0
860
2.316
47,0
73,0
T
S70 - 43° C.W.
N
24
38
4,0
9,0
720
2.742
45,0
75,0
T
S70 - 25° C.W.
.
KOMET
       
ZA OTPADNE VODE I PROCJEDNE VODE U RUDNIKU
K
12
24
2,0
6,0
130
251
22,1
52,4
TRIGON 105 PC-VA10°-26°
K
12
24
2,0
6,0
130
251
22,1
52,4
TRIGON 112 PC-VA10°-26°
.
SIME
.
ZA FERTILIZACIJU
S
22
40
3,0
8,0
522
2.834
40,0
78,0
U
KRONOS 16°-48° s ammortiz.
S
22
40
3,0
8,0
522
2.834
40,0
78,0
U
TEKNIK
S
22
40
3,0
8,0
522
2.834
40,0
78,0
U
EXPLORER
S
12
24
1,5
6,0
110
882
22,0
51,0
U
ROYAL 2" 24°

 

Za sve tehničke informacije o dostupnim rasprskivačima obratite nam se na naše kontakte.