CENTRIFUGALNE PUMPE ZA VODU           
POTOPNE BUNARSKE (4"÷22") VERTIKALNE OSOVINSKE POVRŠINSKE HORIZONTALNE POVRŠINSKE VERTIKALNE VISOKOTLAČNE TRAKTORSKE DRENAŽNE KANALIZACIJSKE LINIJA VELIKOG PROTOKA
POTOPNE BUNARSKE (4"÷22") VERTIKALNE OSOVINSKE POVRŠINSKE HORIZONTALNE POVRŠINSKE VERTIKALNE VISOKOTLAČNE TRAKTORSKE DRENAŽNE KANALIZACIJSKE LINIJA VELIKOG PROTOKA
CAPRARI Kvaliteta
"Original Caprari Quality"

Caprari predstavlja "Original Caprari Quality" hologram protiv krivotvorenja, žig, sigurnosnu traku i pakiranje rezervnih dijelova: simbole koji predstavljaju sigurnost, pouzdanost sustava i razvijene tehnologije koje dolaze iz kompanije koja posjeduje preko 60 godina iskustva u "svijetu voda".

Ovim projektom CAPRARI osigurava vojim kupcima da dobavljeni proizvodi imaju originalnu i visoku kvalitetu, esencijalne aspekte kakvi su potrebni onima koji žele nastupiti s naprednim rješenjima, te da postižu iznimne performanse uz visoku učinkovitost i ekonomičnost korištenja.
Hologram srebrne boje s brand-imenom CAPRARI i 3-D sličice tri proizvodne linije - Duboka čista voda - Čista površinska voda - Otpadna i drenažna voda - aplicira se na cjelokupni asortiman pumpi i motora.

Nakon sklapanja, proizvodi se pakirajui otpremaju sa zeleno obojanim "Original Caprari Quality" sigurnosnim žigovima ili trakama.

Pakiranja korištena za rezervne dijelove također su obuhvaćena O.C.Q. projektom.